Trenutne Aktivnosti


U toku je izrada više projekata u odseku za projektovanje naše firme, od kojih su neki:
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Upravna zgrada sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • LEKOVIT d.o.o. - Pukovac - Logistički I administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. A=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa administracijom i tehničkim blokom - „Siemens Avenio“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. Faza 1 P=8.100 m2, Faza 2 P=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada i nadstrešnica – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Čelik“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=10.830 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • JAVNA SKLADIŠTA d.o.o. Subotica - Subotica - Rekonstrukcija i adaptacija magacina. P=3.470 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • CTP BETA d.o.o. Beograd - Šimanovci - Poslovno-skladišni objekat. P=14.150 m2. Projektovanje.
 • Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac - Kragujevac - Javni objekat – osnovna i srednja škola "Vukašin Marković". P=3.350 m2. Projektovanje.
 • Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac - Kragujevac - Javno-poslovni objekat – Centar za socijalni rad. Rekonstrukcija i nadgradnja. P=1.440 m2. Projektovanje.
 • MIND REALESTATE d.o.o. - Kragujevac - Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Aluminijum“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=7.810,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "BALL PACKAGING EUROPE" USA - Zemun - Proširenje proizvodnje i magacin. P=12.800 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • MAMMINGER CONSERVEN - SRB d.o.o. Nemačka - Gospođinci - Proizvodno-skladišni objekat za preradu krastavaca. P=1.810 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • AGRISER d.o.o. - Aleksa Šantić - Poslovno-proizvodni agro kompleks. P=2.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • PERFECT VISION - Subotica - Adaptacija poslovnog prostora. P=670 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd - Sremska Mitrovica - Poslovni objekat - Retail park. P=10.640 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "ZOPPAS INDUSTRIES SERB" d.o.o. Italija-Rumunija - Kikinda - Proizvodni objekat. P=6.310 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "AGROMARKET" d.o.o. - Inđija - Distributivni centar. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "ZG LIGHTNING SRB" doo Beograd, ZUMTOBEL Austrija - Niš - Proizvodni kompleks sa administrativnom zgradom i pratećim objektima – I Faza. P=34.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "LIDL Srbija" K.D. - Beograd - Poslovni objekat – Supermarket. P=2.260,0 m2. Projektovanje.
 • GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE - Beograd-Zemun - Stambeni objekti C i D i stambeno-poslovni objekat E, sa pripadajućom infrastrukturom i uređenjem krova garaže u naselju "Zemunske kapije". P=33.315 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
 • GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE - Beograd-Zemun - Parterno uređenje i prateća infrastruktura na parcelama 10362/2 i 10362/3 KO Zemun u naselju "Zemunske kapije". P=cca 41.700 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
 • “MD INŽENJERING SU”, MILAN KOSANOVIĆ - Subotica - Stambeno-poslovni objekat u Čarnojevićevoj ulici. P= 2.430 m2. Projektovanje