Trenutne Aktivnosti


U toku je izrada više projekata u odseku za projektovanje naše firme, od kojih su neki:
 • Retail Park Four d.o.o. Beograd - Subotica - STOP SHOP Subotica – dogradnja, Retail park, P=5.795 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • Retail Park Four d.o.o. Beograd - Smederevo - STOP SHOP Smederevo – 2. faza, Retail park, P=4.910 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • DG COMPANY d.o.o. - Subotica - Višeporodični stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garažom. P=4.800 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "SU-PROSPECT" d.o.o. - Subotica - Višeporodični stambeni kompleks sa garažama. P= 15.325 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • Avgerinos d.o.o. - Subotica - Proizvodni objekat. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • KROMBERG & SCHUBERT Serbia Nemačka - Kruševac - Proizvodni kompleks – rekonstrukcija i dogradnja – 2. faza. P=11.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka - Kać, Novi Sad - Poslovni kompleks za elektro delove – 3. faza. P=26.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola.
 • Muehlbauer Automation d.o.o. Nemačka - Stara Pazova - Proizvodni kompleks za sklapanje delova mašina. P=12.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • AGROMARKET LOGISTIC d.o.o. - Kragujevac - Distributivni centar sa upravnom zgradom i pratećim objektima. P= 18.450 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • LOGISTEP d.o.o. - Nova Pazova - Skladišno – poslovni objekat sa pratećim sadržajima. P= 39.250 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • MEGAPARK d.o.o. Beograd - Dobanovci, Surčin - Logistički kompleks MEGAPARK – Dobanovci (4 faze). P=133.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "TREĆA PETOLETKA" d.o.o. - Beograd - Centralni magacin i Auto centar sa prtećim objektima. P=22.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • „KM MONT“ d.o.o. - Vrbas - Industrijski kompleks, Proizvodna hala 6. P=2.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor.
 • Retail Park Four d.o.o. - Smederevo - Poslovni objekat "Retail park Four" Smederevo B faza, Smederevo, P=8.455 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • ELEVENES d.o.o. - Subotica - Proizvodni pogon za proizvodnju baterija sa pratećim objektima. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola
 • VGP PARK ONE - Beograd - Skladišni kompleks. P=124.605 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola
 • BESICO South 1 d.o.o. - Niš - Poslovno proizvodni kompleks “BESICO”. P=22.060 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • PALFINGER PROIZVODNJA d.o.o. Austrija - Niš - Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=20.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola
 • CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka - Novi Sad - Poslovni kompleks za elektro delove – 2. faza. P=45.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola.
 • Naval Box CAL d.o.o. za MK Kliniken Nemačka - Pančevo - Proizvodni kopmleks za sklapanje modularnih kontejnera sa pratećim objektima – 1. faza. P=43.670m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Kać - Skladišno–poslovni kompleks, 1. Faza (NSE 1). P=24.335m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • SU-PROSPECT d.o.o. - Subotica - Poslovni objekat – trgovina mešovitom robom, P=560 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Subotica - Subotica - Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta Zavoda za javno zdravlje. P=4.620 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • DG COMPANY d.o.o. - Subotica - Kompleks: Višeporodični stambeno-poslovni objekat 1: -1Po+P+6, Stambeno-poslovni objekat 2: -2Po+P+6 sa podzemnim garažama. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • DG COMPANY d.o.o. - Subotica - Višeporodični stambeno-poslovni objekat: -1Po+P+5 sa podzemnom garažom. P=4.760 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • STOP SHOP SERBIA d.o.o. - Sremska Mitrovica - Poslovni objekat Retail Park Sremska Mitrovica 2. i 3. faza, P=3.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Šimanovci - Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 6). P=38.955m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Šimanovci - Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 7). P=45.165m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • BESICO North 1 d.o.o. - Nova Pazova - Skladišni objekti sa administracijom i pomoćnim objektima. P=31.660 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • LIDL BA - Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Skladišno–poslovni objekat – distributivni centar. P=61.000m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • „KM MONT“ d.o.o. - Vrbas - Industrijski kompleks, Proizvodna hala 1 i 2. P=4.600 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor.
 • „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. - Subotica - Industrijski kompleks „Aktiv“ – Proizvodna hala. P = 5.600m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Novi Banovci - Skladišni objeka sa administracijom i pomoćnim objektima (NBC 5). P=19.083m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Novi Sad - Proizvodno–poslovni kompleks, 1. Faza (NVS 3). P=19.300m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • “CTP Invest” d.o.o. Beograd - Kragujevac - Skladišno-proizvodni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (KRG 3) P=30.400m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • STOP SHOP SERBIA d.o.o. - Vršac - Poslovni objekat Retail Park Vršac 3. faza, P=2.055m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "BIG CEE" SRBIJA - Nova Pazova - Poslovni objekat BIG CEE Nova Pazova 1. i 2. faza, P= 19.936m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "HANSGROHE" d.o.o. Beograd - Valjevo - Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=33.740m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "NELT CO" d.o.o. - Lešnica - Industrijski kompleks eksternog postrojenja za usluge pakovanja materijala iz rudnika. Objekti: P=24.000m2, Saobraćajnice i platoi: P=57.000m2. Projektovanje.
 • "LIDL Srbija" K.D. - Nova Pazova - Distributivni centar "LIDL" – Dogradnja skladišta P=6.221m2 i izgradanja nadstrešnice za odlaganje paleta P=2.962m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "BALL PACKAGING EUROPE" USA - Zemun - Proširenje proizvodnje - uvođenje linije L4. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • SU-PROSPECT d.o.o. - Subotica - Kompleks višeporodičnih stambenih objekata: Objekat 1 i 2 sa nadzemno -podzemnim garažama Su+P+6 i Podzemna garaža. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • Školski centar sa domom učenika “Dositej Obradović” - Subotica - Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja školskog centra. P=4.130 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • TIGAR TYRES - Pirot - Dogradnja i rekonstrukcija dela proizvodnog objekta TC-2 – HEPTATHLON , P=11.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U RS - Subotica - Kulturni centar - Izgradnja novog objekta P=1.045 m2 i Rekonstrukcija postojećeg objekta sa prenamoenom P=950 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor.
 • "CTP Invest" d.o.o. Beograd - Pećinci - Proizvodno skladištni objekat - 1. faza, P=20.350 m2; Skladišni objekat - 2. faza, P=17.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "CTP Invest" d.o.o. Beograd - Novi Sad - Skladišno–poslovni kompleks - 1. faza P=26.725 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • BIZERBA Production & Tech Center d.o.o. Nemačka - Valjevo - Proizvodni kompleks sa pratećim objektima – 1. faza. P=11.130 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola, projektantski nadzor.
 • DELTA REAL ESTATE - Nova Pazova - Skladišno-poslovni objekat, II faza. P=16.100 m2 Projektovanje i ishodovanje dozvola.
 • "Grundfos Serbia" Inđija - Inđija - Proizvodni kompleks za proizvodnju industrijskih pumpi – 2. faza. P=27.390 m2. Idejno rešenje za dozvole.
 • "CTP Invest" d.o.o. Beograd - Beograd - Poslovno skladišni objekat. Faza 1, 2 i 3. P=135.700m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola.