Reference


Filtriraj projekte: Svi      Stambeni      Poslovni      Industrijski      Javni


Investitor Mesto Gradnje Naziv i opis objekta Godina
Retail Park Four d.o.o. Beograd Subotica STOP SHOP Subotica – dogradnja Retail park, P=5.795 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
Retail Park Four d.o.o. Beograd Smederevo STOP SHOP Smederevo – 2. faza, Retail park, P=4.910 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
DG COMPANY d.o.o. Subotica Višeporodični stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garažom. P=4.800 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
"SU-PROSPECT" d.o.o. Subotica Višeporodični stambeni kompleks sa garažama. P= 15.325 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
Avgerinos d.o.o. Subotica Proizvodni objekat. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
KROMBERG & SCHUBERT Serbia Nemačka Kruševac Proizvodni kompleks – rekonstrukcija i dogradnja – 2. faza. P=11.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka Kać, Novi Sad Poslovni kompleks za elektro delove – 3. faza. P=26.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola. 2023/24
Muehlbauer Automation d.o.o. Nemačka Stara Pazova Proizvodni kompleks za sklapanje delova mašina. P=12.435 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
AGROMARKET LOGISTIC d.o.o. Kragujevac Distributivni centar sa upravnom zgradom i pratećim objektima. P=18.450 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
LOGISTEP d.o.o. Nova Pazova Skladišno – poslovni objekat sa pratećim sadržajima. P=39.250 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
MEGAPARK d.o.o. Beograd Dobanovci, Surčin Logistički kompleks MEGAPARK – Dobanovci (4 faze). P=133.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
"TREĆA PETOLETKA" d.o.o. Beograd Centralni magacin i Auto centar sa prtećim objektima. P=22.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023/24
„KM MONT“ d.o.o. Vrbas Industrijski kompleks, Proizvodna hala 6. P=2.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. 2023
Retail Park Four d.o.o. Smederevo Poslovni objekat "Retail park Four" Smederevo B faza, Smederevo, P=8.455 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023
ELEVENES d.o.o. Subotica Proizvodni pogon za proizvodnju baterija sa pratećim objektima. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023
VGP PARK ONE Beograd Skladišni kompleks, P= 124.605m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2023
BESICO South 1 d.o.o. Niš Poslovno proizvodni kompleks “BESICO”. P=22.060 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
PALFINGER PROIZVODNJA d.o.o. Austrija Niš Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=20.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola 2022/23
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA d.o.o. Nemačka Novi Sad Poslovni kompleks za elektro delove – 2. faza. P=45.000 m2. Lokalni partneri firme ATP (Austria-Hrvatska) na projektovanju i ishodovanju dozvola. 2022/23
Naval Box CAL d.o.o. za MK Kliniken Nemačka Pančevo Proizvodni kompleks za sklapanje modularnih kontejnera sa pratećim objektima – 1. faza. P=43.670m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
“CTP Invest” d.o.o. Beograd Kać Skladišno–poslovni kompleks, 1. Faza (NSE 1). P=24.335m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
SU-PROSPECT d.o.o. Subotica Poslovni objekat – trgovina mešovitom robom, P=560 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
TOYO TIRE SERBIA Japan Inđija Proizvodni objekat „Toyo Tire“: Zgrada miksera, Zgrada za prijem sirovina, Tehnološki silosi. P=24.150 m2. Lokalni partner za kompaniju TAKENAKA EUROPE GMBH, ogranak Beograd, za projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Subotica Subotica Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta Zavoda za javno zdravlje. P=4.620 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
DG COMPANY d.o.o. Subotica Kompleks: Višeporodični stambeno-poslovni objekat 1: -1Po+P+6, Stambeno-poslovni objekat 2: -2Po+P+6 sa podzemnim garažama. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
DG COMPANY d.o.o. Subotica Višeporodični stambeno-poslovni objekat: -1Po+P+5 sa podzemnom garažom. P=4.760 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
STOP SHOP SERBIA d.o.o. Sremska Mitrovica Poslovni objekat Retail Park Sremska Mitrovica 2. i 3. faza, P=3.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. 2022/23
“CTP Invest” d.o.o. Beograd Šimanovci Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 6). P=38.955m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
“CTP Invest” d.o.o. Beograd Šimanovci Skladišni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (SIM 7). P=45.165m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
BESICO North 1 d.o.o. Nova Pazova Skladišni objekti sa administracijom i pomoćnim objektima. P=31.660 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
LIDL BA Sarajevo, Bosna i Hercegovina Skladišno–poslovni objekat – distributivni centar. P=61.000m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022/23
"KM MONT" d.o.o. Vrbas Industrijski kompleks, Proizvodna hala 1 i 2. P=4.600 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. 2022
"Zavod za vodoprivredu" d.o.o. Subotica Industrijski kompleks „Aktiv“ – Proizvodna hala. P = 5.600m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i nadzor. 2022
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Novi Banovci Skladišni objeka sa administracijom i pomoćnim objektima (NBC 5). P=19.083m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Novi Sad Proizvodno–poslovni kompleks, 1. Faza (NVS 3). P=19.300m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Kragujevac Skladišno-proizvodni objekat sa administracijom i pomoćnim objektima (KRG 3) P=30.400m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
STOP SHOP SERBIA d.o.o. Vršac Poslovni objekat Retail Park Vršac 3. faza, P=2.055m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
"BIG CEE" SRBIJA Nova Pazova Poslovni objekat BIG CEE Nova Pazova 1. i 2. faza, P= 19.936m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2022
"HANSGROHE" d.o.o. Beograd Valjevo Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=33.740m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola 2021/22
"NELT CO" d.o.o. Lešnica Industrijski kompleks eksternog postrojenja za usluge pakovanja materijala iz rudnika. Objekti: P=24.000m2, Saobraćajnice i platoi: P=57.000m2. Projektovanje. 2021/22
"LIDL Srbija" K.D. Nova Pazova Distributivni centar "LIDL" – Dogradnja skladišta P=6.221m2 i izgradanja nadstrešnice za odlaganje paleta P=2.962m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
BALL PACKAGING EUROPE USA Zemun Proširenje proizvodnje - uvođenje linije L4. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
SU-PROSPECT d.o.o. Subotica Kompleks višeporodičnih stambenih objekata: Objekat 1 i 2 sa nadzemno -podzemnim garažama Su+P+6 i Podzemna garaža. P=12.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
Školski centar sa domom učenika “Dositej Obradović” Subotica Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja školskog centra. P=4.130 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
TIGAR TYRES Pirot Dogradnja i rekonstrukcija dela proizvodnog objekta TC-2 – HEPTATHLON , P=11.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
NACIONALNI SAVET HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U RS Subotica Kulturni centar - Izgradnja novog objekta P=1.045 m2 i Rekonstrukcija postojećeg objekta sa prenamoenom P=950 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2021/22
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Pećinci Proizvodno skladištni objekat - 1. faza, P=20.350 m2; Skladišni objekat - 2. faza, P=17.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Novi Sad Skladišno–poslovni kompleks - 1. faza P=26.725 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
BIZERBA Production & Tech Center d.o.o. Nemačka Valjevo Proizvodni kompleks sa pratećim objektima – 1. faza. P=11.130 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola, projektantski nadzor. 2021/22
DELTA REAL ESTATE Nova Pazova Skladišno-poslovni objekat, II faza. P=16.100 m2 Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
"Grundfos Serbia" Inđija Inđija Proizvodni kompleks za proizvodnju industrijskih pumpi – 2. faza. P=27.390 m2. Idejno rešenje za dozvole. 2021
"CTP Invest" d.o.o. Beograd Beograd Poslovno skladišni objekat. Faza 1, 2 i 3. P=135.700m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021/22
"AB Market" d.o.o. Pirot Rekonstrukcija objekta radi prenamene u prodajni prostor P=8.480m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2020/21
TOYO TIRE SERBIA Japan Inđija Staza za testiranje guma. P=24.110 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2021
"SOPHARMA TRADING" d.o.o. Nova Pazova Logistički i administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. P=26.100 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor. 2020
TOYO TIRE SERBIA Japan Inđija Kompleks za proizvodnju automobilskih guma. P=140.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2020
"DELHAIZE SERBIA" d.o.o. Nova Pazova Distributivni centar – 3. Faza. P=4.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2020
„CTP Kappa“ d.o.o. Beograd Kragujevac Proizvodni objekat sa administracijom i pretećim objektima. P=29.600 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2020
"AGROMARKET" d.o.o. Kragujevac Pirot Rekonstrukcija i prenamena skladišta u retail park. P=12.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2019/20
"TIGAR TYRES" Srbija "MICHELIN" Francuska Pirot Triathlon – Dogradnja i rekonstrukcija proizvodne hale TC-2. P=4.400 m2.Projektovanje. 2019/20
"BROSE" d.o.o. Beograd-Vračar, Nemačka Pančevo Proizvodni kompleks sa pratećim objektima. P=63.340 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2019/20
Grad Subotica Subotica Gradski stadion – rekonstrukcija i dogradnja. P=47.300 m2. Projekat konstrukcije. 2019/20
"PVF TRADERS“ d.o.o. Beograd Šimanovci Poslovni objekat sa skladišnim prostorom. P=7.400 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2019/20
MPC - Tržni centar BEO Beograd Projekat za izvođenje enterijera javnih površina tržnog centra BEO. P=18.100 m2. Projektovanje i projektantski nadzor. 2019
"BOYSEN ABGASSYSTEME“ d.o.o. Nemačka Subotica Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima i infrastrukturom. P=42.450 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2019
CTP BETA d.o.o. Beograd Holandija Nova Pazova Poslovno-skladišni objekat – 1. faza. P=26.000 m2. Projektovanje. 2019/20
MIND REAL ESTATE d.o.o. Kragujevac Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada - „LAKIRNICA“, sa aneksom administracije, tehničkim blokom i pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=3.650 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2019
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Subotica Studentski dom "Ivo Lola Ribar". P=5.716 m2. Stručni nadzor. 2018/19
FORMA IDEALE d.o.o. Kragujevac Rekonstrukcija sa dogradnjom postojećeg objekta. Skladišni objekat sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.380 m2. Projektovanje. 2018/19
MIND REALESTATE d.o.o. Kragujevac Industrijski kompleks „MI GROUP“, Upravna zgrada sa internim saobraćajnicama, pratećom infrastrukturom i spoljnim uređenjem. P=11.000 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2018/19
LEKOVIT d.o.o. Pukovac Logistički I administrativni centar za skladištenje farmaceutskih proizvoda sa pratećim objektima. A=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i projektantski nadzor. 2018/19
MIND REALESTATE d.o.o. Kragujevac Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa administracijom i tehničkim blokom - „Siemens Avenio“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. Faza 1 P=8.100 m2, Faza 2 P=3.700 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2018/19
MIND REALESTATE d.o.o. Kragujevac Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada i nadstrešnica – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Čelik“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=10.830 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2018/19
"AGROMARKET" d.o.o. Inđija Proizvodni objekat "Fertico". P=6.300 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2018/19
JAVNA SKLADIŠTA d.o.o. Subotica Subotica Rekonstrukcija i adaptacija magacina. P=3.470 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2018
CTP BETA d.o.o. Beograd Šimanovci Poslovno-skladišni objekat. P=14.150 m2. Projektovanje. 2018/19
Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac Kragujevac Javni objekat – osnovna i srednja škola "Vukašin Marković". P=3.350 m2. Projektovanje. 2018
Gradska uprava za investicije – grad Kragujevac Kragujevac Javno-poslovni objekat – Centar za socijalni rad. Rekonstrukcija i nadgradnja. P=1.440 m2. Projektovanje. 2018
MIND REALESTATE d.o.o. Kragujevac Industrijski kompleks „MI GROUP“, Industrijska zgrada – proizvodna hala sa aneksom administracije i tehničkim blokom - „Aluminijum“, sa pomoćnim objektima, saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. P=7.810,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2018
"BALL PACKAGING EUROPE" USA Zemun Proširenje proizvodnje i magacin. P=12.800 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017/18
MAMMINGER KONSERVEN - SRB d.o.o. Nemačka Gospođinci Proizvodno-skladišni objekat za preradu krastavaca. P=1.810 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017/18
AGRISER d.o.o. Aleksa Šantić Poslovni-proizvodni agro kompleks. P=2.200 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017/18
PERFECT VISION Subotica Adaptacija poslovnog prostora. P=670 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd Sremska Mitrovica Poslovni objekat - Retail park. P=10.640 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017/18
"ZOPPAS INDUSTRIES SERB" d.o.o. Italija-Rumunija Kikinda Proizvodni objekat. P=6.310 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2017/18
GOODWILL PHARMA d.o.o. Subotica Rekonstrukcija upravne zgrade i dela magacina i prenamena dela magacina u objekat za primarno i sekundarno pakovanje dijetetskih i farmaceutskih proizvoda sa laboratorijom kontrole kvaliteta. P=4.380,0 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2017/18
"AGROMARKET" d.o.o. Inđija Distributivni centar. P=15.500 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2017
"ZG LIGHTNING SRB" doo Beograd, ZUMTOBEL Austrija Niš Proizvodni kompleks sa administrativnom zgradom i pratećim objektima – I Faza. P=34.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2017/18
Građevinska direkcija Srbije Beograd-Zemun Stambeni objekti C i D i stambeno-poslovni objekat E, sa pripadajućom infrastrukturom i uređenjem krova garaže u naselju "Zemunske kapije". P=33.315 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. 2017
Građevinska direkcija Srbije Beograd-Zemun Parterno uređenje i prateća infrastruktura na parcelama 10362/2 i 10362/3 KO Zemun u naselju "Zemunske kapije". P=cca 41.700 m2. Projektovanje. Dozvolu izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. 2017
"KM Mont" d.o.o. Vrbas Industrijska zgrada – Proizvodna hala. P=6.145 m2. Projektovanje. 2017
"Univerexport" d.o.o. Novi Sad Sombor Maloprodajni objekat, P=1.415 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2017
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd Požarevac Poslovni objekat - Retail park, I i II faza. P=8.750 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2016/17
"MD INŽENJERING SU", MILAN KOSANOVIĆ Subotica Stambeno-poslovni objekat u Čarnojevićevoj ulici. P= 2.430 m2. Projektovanje 2016/17
KROMBERG & SCHUBERT Serbia Kruševac Proizvodni pogon za proizvodnju kablova, P= cca 18.500 m2. Projektovanje 2016/17
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd Lazarevac Poslovni objekat - Retail park, I i II faza. P=10.813 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2016/17
"STOP.SHOP.5" d.o.o. Beograd Vršac Poslovni objekat - Retail park, I, II i III faza. P=12.123 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2016/17
Kompleks SRC "TELEOPTIK" u Zemunu Zemun Internat akademije FK Partizan i tribine na glavnom terenu za 1250 gledalaca. Sportski objekat-natkrivene tribine sa pratećim smeštajnim objektima. P=3.900 m2. Projekat konstrukcije. 2016/17
SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica za AMETEK-DUNKERMOTOREN USA-Germany Subotica Proizvodno-administrativni objekat sa pratećim objektima, I faza. P=12.700 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2016/17
"Rotor" d.o.o., "Candy" d.o.o. Subotica Subotica Izgradnja novog magacina, I faza i dogradnja postojećeg magacina. P=cca 1.000 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2016
Hemijsko-tehnnološka škola Subotica Subotica Adaptacija, sanacija i restauracija fasada, unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale. P=6.150 m2. Projektovanje. 2016
P.P. "Sava Kovačević" a.d. Vrbas Fabrika sa hladnjačom, I faza. P=8.500 m2. Projektovanje i ishodovonje dozvola. 2016
Delta Real Estate Nova Pazova Skladišno-poslovni objekat, II faza. P=16.100 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2016
"STOP.SHOP.5"d.o.o. Beograd Niš Retail park, ugostiteljski objekat McDonald's i Cineplex bioskop. P=cca 13.900 m2. Stručni nadzor. 2015/16
"ContiTech Fluid Serbia" d.o.o. Nemačka Subotica Dogradnja i proširenje proizvodnog kompleksa. P=18.560,0 m2. Projektovanje i ishodovanje dozvola. 2015/16
"LIDL Srbija Supermarketi" K.D. Zrenjanin Poslovni objekat – Supermarket. P=2.652,0 m2. Projektovanje. 2015/16
"LIDL Srbija Supermarketi" K.D. Nova Pazova Distributivni centar "LIDL" sa upravnom zgradom i pratećim objektima – I faza. P=49,950,0 m2. Projektovanje. 2015/16
JP "Direkcija za izgradnju" Apatin Prigrevica Centar za skladištenje biomase. P=25.000,0 m2. Projektovanje. 2015/16
"Urban Centar RS" d.o.o. Beograd Šimanovci Distributivno skladišni objekat. P=11.300,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2015/16
"Univerexport" d.o.o. Novi Sad Novi Sad Distributivni centar, I faza. P=29.100 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2015/16
"STOP.SHOP.9" d.o.o. Beograd Valjevo Retail park. P=6.500 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2015/16
"IDEA" d.o.o. Beograd Kanjiža Maloprodajni objekat, P=1.600,0 m2. Projektovanje. 2015
"DM NIVETA" d.o.o. Bački Brestovac Upravno-proizvodni objekat, P=380,0 m2. Projektovanje. 2015
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska Pirot Proizvodni objekat - Valjara i aneks administracije - II faza. P=10.200 m2. Projektovanje. 2015
"Univerexport" d.o.o.
Novi Sad
Novi Bečej Maloprodajni objekat, P=950 m2. Projektovanje. 2015
Grupa Univerexport - Trgopromet a.d.
Subotica
Ruma Maloprodajni objekat, P=1.000 m2. Projektovanje. 2015
STREIT NOVA d.o.o.
Francuska
Stara Pazova Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom, II faza. P= 6.600 m2.
Projektovanje i nadzor.
2014/15
VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. Subotica Objekat za proizvodnju virusnih vakcina za upotrebu u veterini. P=5.350 m2. Projektovanje. 2014
Ravago Premix d.o.o. Feketić Proizvodno - skladišni objekat. P=2.100 m2. Projektovanje. 2014
STOP.SHOP.2 d.o.o. Beograd Subotica Retail park, I faza. P=8.300 m2. Projektovanje. 2014
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska Pirot Proizvodni objekat - Valjara i aneks administracije - I faza. P=20.000 m2. Projektovanje. 2014
DELTA DMD Nova Pazova Skladišni objekat, I faza. Površina cca. P=18.000 m2. Projektovanje. 2014
"TIGAR Tyres" Srbija "MICHELIN" Francuska Pirot Proizvodna hala i aneks administracije sa pratećim objektima i magacin sirovina - I i II faza. Površina cca. P=115.000 m2. Projektovanje. 2013/2014
SIKA Švajcarska Šimanovci Proizvodno skladišni objekat sa upravnom zgradom. P=6.000 m2. Projektovanje. 2013/2014
NORTH KARTON Rusija Jagodina Kompleks fabrike kartona. P= 17.000 m2. Projektovanje. 2013/2014
STREIT NOVA d.o.o. Francuska Stara Pazova Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom P= 8.200 m2. I faza. Projektovanje. 2013
"SWAROVSKI SUBOTICA" d.o.o. Beograd Subotica Proizvodni objekat za preradu poluproizvoda od stakla u finalni proizvod, Kompleks "A", Faza I. P= 15.500 m2. Projektovanje. 2012-2014
DELHAIZE SERBIA d.o.o. Nova Pazova Centralno distributivno skladište prehrambene robe – I faza. P= 98.550 m2. Projektovanje. 2012-2014
GRAD SUBOTICA za potrebe KUD "Palić" Palić Dom kulture Palić, P=cca 1.050 m2. Projektovanje. 2012/2013
"GRANOLIS" d.o.o. Novi Sad Subotica Podno skladište za žitarice sa pratećim objektima. P= 12.850 m2. Projektovanje. 2012/2013
"CIM GAS" d.o.o. "YUMOL" d.o.o. "ROTEL" d.o.o. Subotica Višeporodični stambeno-poslovni objekti u Tolstojevoj ulici, Po+P+4, Lamele "A" i "B". P=cca 7.400 m2. Projektovanje. 2011/2016
"MERIT INVEST" d.o.o. Subotica Subotica Višeporodični stambeni objekti u ulici Henrika Sijenkijeviča, P+1+Pk, P=cca 1.000 m2. Projektovanje i nadzor. 2012
"MERIT INVEST" d.o.o. Subotica Zlatibor Višeporodični stambeni objekti Su+P+1+Pk i Su+P+1, P=cca1.450 m2 Projektovanje. 2012
VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" a.d. Subotica Magacin ambalaže i gotovih proizvoda za upotrebu u veterini, P=cca1.635 m2 Projektovanje. 2012
"MD INŽENJERING SU" d.o.o. Subotica Subotica Višeporodični stambeno-poslovni objekat u Ulici Vase Stajića, P=3.450 m2. Projektovanje. 2012/14
"EXPRES SERVIS" d.o.o. Subotica Višeporodični stambeni objekat u Ulici Huga Badalića, P=3.865 m2. Projektovanje 2012/13
DELHAIZE SERBIA d.o.o. Subotica Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg poslovnog prostora. P=2.500 m2. Projektovanje i nadzor. 2012
JP "POSLOVNI PROSTOR" Novi Sad Rekonstrukcija i dogradnja stadiona "Karađorđe", jugozapadna, južna i istočna tribina. P=cca 4.750 m2. 2012
DELHAIZE SERBIA d.o.o. Smederevska Palanka Poslovni objekat-trgovina mešovitom robom. P=cca 1.025 m2. Projektovanje. 2011 i 2012
OPŠTINA VRBAS Vrbas Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Vrbasa i Kule – komandna zgrada, P=cca 540 m2. Projektovanje. 2011
TOMING – Consulting d.o.o., Beograd Čačak Retail park, P=cca 7.100 m2. Projektovanje. 2011
"FIAT AUTOMOBILI SRBIJA" Kragujevac Rekonstrukcija i dogradnja upravne zgrade. P= cca 3.550 m2. Projektovanje i nadzor. 2011
"OTTHON" Stara Moravica Dom za lica ometena u mentalnom razvoju, Paviljon D, P=cca 800 m2. Projektovanje. 2011
HTUP "PARK" A.D. Novi Sad Novi Sad Gerontološki centar "Vila Park",P=1.300 m2. Projektovanje i nadzor. 2011
CONTITECH Nemačka Subotica Proizvodni kompleks. P=7.100,0 m2. Projektovanje, ishodovanje dozvola i stručni nadzor. 2011
"GRUNDFOS", Danska Inđija Proizvodni kompleks za proizvodnju industrijskih pumpi. P=24.300,0 m2. Projektovanje 2011
GRAD SUBOTICA za Tenis klub „PALIĆ 1878“ Palić Teniska hala, P=1.800,0 m2. Projektovanje. 2010/2011
"MD INVESTMENT SU" d.o.o. Subotica Palić Poslovno-stambeni obejkat u Riječkoj ulici, P+3+Pk, P=1.300 m2. Projektovanje i stručni nadzor. 2011/12
"DUNKERMOTOREN", Nemačka Subotica Proizvodni pogon za proizvodnju elekro motora. P=1.850,0 m2. Projektovanje i izvođenje. 2011
"FIAT AUTOMOBILI SRBIJA", Kragujevac Kragujevac FAS CENTAR KVALITETA P i P+1, P=7.550,0 m2 2010/2011
"MERIT INVEST" d.o.o. Subotica Višeporodični stambeni objekat u ulici Bore Stankovića, Po+P+4, P=2.500,0 m2. Projektovanje i nadzor 2010/12
NORMA GROUP, Nemačka Subotica Objekat za proizvodnju plastičnih spojnica, P=cca. 13.800,0 m2 2010
"RAZVOJ JANIĆ" d.o.o. Subotica Subotica Višeporodični stambeno-poslovni objekat Po+P+5+Pk, Celovečka ulica, P=4.200,0 m2 2010
GRAD SUBOTICA Palić Predškolska ustanova – Obdanište; P=1.000,0 m2 2010
"MD INŽENJERING SU" d.o.o. Subotica Subotica Poslovno stambeni objekat P+4+Pk, u ulici Vase Stajića, P=1.400,0 m2. Projektovanje i nadzor 2010/12
"Vior gradnja" d.o.o. Subotica Stambeno poslovni kompleks na uglu ulica Tolstojeva i Žarka Zrenjanina, P=4.500,0 m2 . Projektovanje i nadzor. 2009/2012
JULIA MLIN,Nemačka/Mađarska Mali Iđoš/Feketić Skladišno proizvodni kompleks – MLIN, P=cca.5.000,0m2 2009/2010
Ratko Butorović Melenci Zavičajna kuća 2009
„RAZVOJ JANIĆ“ d.o.o. Subotica POSLOVNI OBJEKAT P+2 - “MULTIPLEJS” 2009
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Đurđin Đurđin Fiskulturna sala, P=950m2 2009
ISOMAT d.o.o., Beograd Šimanovci Skladišno-distributivni centar, P=6.850,0 m2 2008 i 2009
Termoprojekt d.o.o. i drugi Subotica Višeporodični stambeni objekta P=2.800,0 m2 2008 i 2009
APM - Austrija Inđija Logistički centar - projektovanje, P=58.500,0 m2 2008 i 2009
Ball Packaging Europe Beograd Industrijski kompleks Zemun – Dogradnja objekata "A", "B" i "C". P=8.050,0 m2 2008/2009
Ball Packaging Europe Beograd Industrijski kompleks Zemun – Dogradnja objekata "A", "B" i "C". P=8.050,0 m2 2008/2009
GTC Poljska Subotica Multifunkcionalni objekat - (Shopping mall). Projektovanje, stručni poslovi investitora, ishodovanje dozvola. P=70.000,0 m2 2008 i 2009
PANVITA Slovenija Đurdin kraj Subotice Objekat za preradu mesa i mesnih proizvoda - projekat, stručni poslovi investitora i stručni nadzor. P=11.300,0 m2. 2008 i 2009
METRO NEMAČKA Subotica Projekat, stručni poslovi investitora i stručni nadzor Skladišno distributivnog objekta „Metro Cash&Carry“ P=11.500,0 m2 2008 i 2009
RODIĆ INVEST Novi Sad Novi Sad Projekat konstrukcije Tržnog centra „RODIĆ“ u Novom Sadu, P= 83.000,00 m2. 2008 i 2009
Stipan Vidaković Subotica Auto salon sa pratećim sadržajima P= 2.200,0 m2 2008
THYSSENKRUPP Nemačka Inđija Skladište gotovih proizvoda sa upravnom zgradom. P= 17.400,0 m2 2008
TUŠ - Slovenija Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Pančevo Megamarket(i) P=3.000,0 m2. Projekat, nadzor, stručni poslovi investitora. 2008
SUMINO PRODUKT Subotica Rekonstrukcija i dogradnja industrijskog kompleksa u Subotici. P= cca 1.200,0 m2 2008
PANONBETON Novi Žednik Projekat betonjerke 2008
PEVEC R. Hrvatska Beograd Projekat montažne AB konstrukcije Tržnog centra u Beogradu; P= cca 54.000,0 m2 2007 i 2008
Opština Senta Senta POSLOVNO SPORTSKI CENTAR. Površina objekta cca. 4.500,0m2. Raspon čelične konstrukcije 36,0 + 2x 7,8 metara. 2007 i 2008
MD INŽENJERING SU Subotica Poslovno stambeni objekat P+5+Pk (P=2.800,0 m2) i P+4+Pk (P=1.750,0 m2) 2007 i 2008
ISA DAUTOVSKI Palić Hotel na Paliću. P=1.150,0m2 2007 i 2008
PEJOVIĆ SLOBODAN Palić Vila "Vesna" na Paliću. P=1.250,0m2 2007 i 2008
DRAGAN SIRIŠKI d.o.o. Subotica Poslovno stambeni objekat P=2.850,0 m2 2007 i 2008
CARLSBERG SRBIJA Čelarevo Dogradnja fermentora. dogradnja filtracije, dogradnja varione, objekta BBT 2007 i 2008
OPŠTINA SUBOTICA Subotica Projekat konstrukcije za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda opštine Subotica. 2007
TEHNIČKA ŠKOLA Subotica Subotica Fiskulturna sala Tehničke škole u Subotici. Površina cca. 2.000,0 m2. 2007
INTERSPEED Beograd Preševo Projekat konstrukcije za šoping centar na graničnom prelazu Preševo, površine cca.19.000,00 m2. 2007
MINISTARSTVO ZDRAVLJA R.S. Kovin Specijalizovana neuropsihijatrijska bolnica KOVIN, P=4.500,0 m2. 2007
MILOŠ ŠEGRT Subotica Stambeno poslovna zgrada P=3.600,0 m2 2007
TUŠ - Slovenija Subotica i Sombor Megamarket(i) P=3.000,0 m2. Projekat, nadzor, stručni poslovi investitora. 2007
LOHER ELEKTRO Nemačka Subotica Pogon za proizvodnju vetrogeneratora. P=14.000,0 m2. Projektovanje i izvodenje. 2006 i 2007
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA Subotica Projekat i stručni nadzor laboratorija za kontrolu životnih namirnica. 2005 i 2006
MINISTARSTVO ZDRAVLJA R.S. Subotica Stručni nadzor na rekonstrukciji /dogradnji/ izgradnji Zdravstvenog centra Subotica 2006
DIREKCIJA ZA IZGR.I UREĐENJE GRADA ZRENJANINA Zrenjanin SPORTSKA HALA ZRENJANIN –projekat konstrukcije. Površina objekta cca. 7.500,0 m2. Raspon čelične konstrukcije 55,0 metara 2006
JKP “NAŠ DOM” Apatin Postrojenje za pripremu vode - Apatin. Projekat konstrukcije. 2006
JKP “6 OKTOBAR” Kikinda Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Kikinda. Projekat konstrukcije. 2006
OPŠTINA PEĆINCI Pećinci Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat konstrukcije 2006
METRO NEMAČKA Novi Sad, Osijek (Hrvatska) Projekat konstrukcije METRO marketa, P=10.000,0 m2 2006
DRVOLUX, Beograd Šimanovci (Beograd) Skladište i proizvodni pogon drvne industrije, površine cca. 4.000,0 m2 2006
TRIMO INŽENJERING, Slovenija Šimanovci (Beograd) Novi Prozvodni kompleks za proizvodnju panela, površine cca 8.000,0 m2. 2006
LAGERMAX TIMESPED Austrija Šimanovci (Beograd) Logistički centar, površine cca. 18.000,0 m2 (u toku) 2006
CARLSBERG SRBIJA Čelarevo Dogradnja fermentora i Rekonstrukcija proizvodnog pogona u kancelarije 2005 i 2006
FISH CORP.2000 Subotica Kompleks za proizvodnju veterinarskih lekova i premiksa 2005 2006
INTERŠPED Subotica Projekat i stručni nadzor "VILE MAJUR" P=2.250,0 m2 2005 i 2006
MOMO TRADE Beograd Poslovno proizvodni kompleks u Šimanovcima, P=6.500,00 m2 2005
VIDAKOVIĆ VESELIN, RAZVOJ JANIĆ, MIO II Subotica Poslovno stambeni objekat u ulici Blaška Rajića P=10.600,0 m2 2005 i 2006
PHIWA Nemačka Subotica Logistički centar - Magacin II, površine cca. 13.000,00 m2 2005
Rodić M&B-Co Kula Novi Sad Prečistač otpadnih voda II faze Pivare M&B 2005
METRO NEMAČKA Beograd, Kragujevac, Niš Projekat konstrukcije METRO marketa, P=11.500,0 m2; P=9.000,0 m2 2005
DELTA MAXI Beograd Sombor Stručni nadzor nad izgradnjom supermarketa "Selenča" i "Sunce". 2005
DELTA MAXI Beograd Subotica Maxi supermarket sa poslovnim prostorom P=2.000,0 m2 2005
FLENDER TUBINGEN, NEMAČKA Subotica Proizvodni kompleks za proizvodnju elektromotora i vetrogeneratora. Površina kompleksa 16.000,0 m2 - I faza 2005
Opština Subotica Subotica Glavni projekat konstrukcije Izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije Narodnog pozorišta Nepszinhaz u Subotici P=20.000,00 m2. 2005
AD Namateks Subotica Subotica Rekonstrukcija poslovnog objekta - za potrebe Pro Credit banke 2004
Rodic M&B-Co Kula Novi Sad Idejni i glavni projekat Dogradnje proizvodnog objekta - postrojenja za proizvodnju piva - Pivare MB. Površina objekta cca 13.400,00 m2. 2004 i 2005
Toth Optika Subotica Projekat rekonstrukcije sa projektom enterijera. 2004
Rodić M&B-Co Kula Novi Sad Idejni projekat Tržnog centra sa podzemnim garažama, površine cca 56.000,0 m2 2004
Ball Packaging Europe-Nemačka Beograd Fabrika za proizvodnju limenki P=40.000,00 m2, sa uredenjem slobodnih površina i saobraćajnicama. 2004 i 2005
DELTA M Beograd Beograd Megamarket MAXI na Bežanijskoj kosi 2004
PHIWA Nemačka Subotica Logistički centar P=13.000,00 m2 i P=29.000,00 m2 2004
Fond za izgradnju opšt. Subotica Tavankut Tavankutski put - rekonstrukcija u dužini 5 km. 2003
Si&Si company Banja Vrujci Izgradnja Fabrike za proizvodnju vode - VODA VODA, sa pratećim turističkim sadržajima 2003
Fresh&Co Subotica Izgradnja-rekonstrukcija proizvodno poslovnog kompleksa - Fabrike za proizvodnju voćnih sokova P=6.500,00 m2 2003
Rodić M&B-Co Novi Sad Prečistač otpadnih voda 2003
Rodić M&B-Co Subotica Megamarket u Subotici, površine 12.000,00 m2 2003
Rodić M&B-Co Novi Sad Izgradnja novih proizvodnih hala-proširenje Pivare, Anexi I,II,III, ukupne površine cca 12.000,00 m2 2003
Delta M d.o.o. Subotica Rekonstrukcija i adaptacije RK Centar u Hipermarket i Tržni centar, P=7600 m2 2003
Fond za izgradnju opšt. Subotice Subotica Idejni projekat - projekat konstrukcije, Rekonstrukcije i izgradnje zgrade Pozorišta u Subotici, P=20.000,00 m2 2003
Rodić M&B-Co Novi Sad Magacin veleprodaje površine cca 7800,00 m2 2003
Rodić M&B-Co Novi Sad Pasarela L=25,5 metara izmedu Hipermarketa i Pivare. 2003
JKP Vodovod i kanalizacija Palić Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Palić 2002
JKP Čistoća Novi Sad Pristupni put i plato hale za separaciju i baliranje otpada. 2002
P.P. Subiro Subotica Nadogradnja ravnog krova - izgradnja novi stanova površine cca 1000,00 m2 2002
M.Z. Odžaci Odžaci Postrojenja za preradu vode - Filter stanica, Crpna stanica, šahtovi. 2002
F.K. Tavankut Tavankut Izgradnja sportsko rekreativnog centra sa tribinama i natkrivanjem istih. 2002
Rodić M&B-Co Novi Sad Pivara MB u Novom Sadu - postrojenje za proizvodnju sa punionicom i skladištem, kapaciteta 1.000.000,00 Hl ukupne površine 17.200,00 m2 2002
A.D. Vitamin Horgoš Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnih pogona, površine cca 2500,00 m2 2002
A.D. Podrum Palić Palić Izgradnja potkrovlja - novog kancelarijskog prostora 2002
Si&Si company Subotica Nasteršnice i Magacini u okviru kompleksa preduzeća 2002
Rodić M&B-Co Novi Sad Hipermarket površine 33000,00 m2 uz Temerinski put u Novom Sadu 2002
Fish company Bačko Dušanovo Objekat za preradu ribe 2001
A.D. Bratstvo Subotica Postrojenje za pripremu, farbanje i sušenje vagona 2001
A.D. Bratstvo Subotica Izgradnja Magacina i Sanitarnog čvora u okviru kompleksa preduzeća 2001
JP Zavod za urbanizam Palić Čelični rešetkasti stub h=30,0 metara na Letnjoj pozornici na Paliću. 2001
JKP Subotičke pijace Subotica Nastrešnice na Mlečnoj pijaci 2001
Rodić M&B Novi Sad Betonjerka BK 30 2001
Rodić M&B Kula Pogon za proizvodnju bezalkoholnih pića i vode, površine cca 5500,00 m2 2001
Rodić M&B Pančevo Megamarket, površine cca 3300,00 m2 2000
JKP Vodovod i kanlizacija Inđija Temelji vodotornja u maradiku 2000
D.D. Topiko Bačka Topola Pogon za preradu mesa živine, površine 3600,00 m2 2000
Magnotron Subotica Višenamenska hala 2000
Pionir d.o.o. Subotica Interna stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila 2000
Pionir d.o.o. Subotica Radionice i garaže 2000
A.D. Podrum Palić Palić Nadstrešnica za skladištenje staklene ambalaže 1999
A.D. Podrum Palić Palić Objekat za preradu vode 1999
JKP Komgrad Subotica Kolovozi u mesnim zajednicama 1998
A.D. IBP Beog. Novi Sad Prodajni centar Coca cole 1998
F.K. Vinogradar Hajdukovo Natkrivanje postojećih tribina 1998
A.D. Podrum Palić Palić Izgradnja pogona za proizvodnju bezalkoholnih pića sa uredenjem kompleksa 1998
Carinarnica Subotica Nadogradnja ravnog krova u nove poslovne prostorije 1997
Perić Co Subotica Benzinska pumpa sa pratećim sadržajima 1997
JP PTT Saobraćaja Subotica Poslovni objekat - Upravna zgrada 1997
Delta bike Subotica Proizvodna hala i magacin 1997
Subinex Subotica Poslovni objekat sa magacinskim prostorom 1997
M.Z. Šid Šid Sportsko rekreacioni centar "Beljnjača" - Šid, olimpijski bazen 50x25m, bazen za neplivače 25x18, dečiji bazeni, tehnički objekat. 1996
G.P. Panongrad Subotica Poslovni centar "PANON CITY", površine 3500,00 m2. 1996
Gumel Hajdukovo Objekat za preradu mesa 1996
DP Vetprom Subotica Poslovni objekta - Upravna zgrada 1996
Opština Subotica Subotica Sportsko rekreacioni centar "Dudova šuma" - kompleks zatvorenih bazena, površine 9700,00 m2, raspon l=48,0 metara. Dozvolu izdalo Ministarstvo gradevina rep.Srbije. 1995
Perić Co Subotica Diskont centar 1995
P.P. Tandex Subotica Poslovni kompleks 1995
P.P.OM Bački Vinogradi Benzinska pumpa sa nastrešnicom, plato i fontana. 1994
Rodić M&B Feketić Motel i Restoran na autoputu Subotica-Beograd, površine cca. 6500,00 m2 1994
DDTU Palić Subotica Nadogradnja ravnog krova - kongresna sala 1993
Raketa-putnički saobraćaj Užice Objekat za održavanje za benzinskom pumpom 1993
M.Z. Opštine Temerin Temerin Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Temerin, I faza 1993
D.D. Pionir Subotica Temelji opreme 1992
Građevinar Novi Kneževac Poslovno stambeni objekat P+2 i P+1. 1992
DDTU Palić Subotica Poslovno stambeni objekat "Corso", površine cca 6000,00 m2. 1992
Vital - fab.ulja Vrbas Uredaj za predhodno prečišćavanje otpadnih voda - prethodni taložnik,pužna crpna stanica, sabirni bazen za mulj, crpne stanice, temelj silosa. 1991
KRO Komgrad Subotica Saobraćajnice u mesnim zajednicama 1991
JKP Budućnost Inđija Rezervoar pijaće vode 1991
Raketa-putnički saobraćaj Užice Autobuska stanica sa poslovnim objektima, površine 6600,00 m2 1990